Her kan du lære om religion

Bibelen

Bibelen indeholde de central tekster for jødedom og kristendom. Der findes mange forskellige udgaver af Bibelen; men den version vi holder os til her, består af to centrale dele: Det gamle testamente (Den hebraiske bibelen) samt Det nye testamente (de kristnes tekster – om Jesus, Paulus og apostlene).

Når der refereres til tekst i Bibelen sker det gerne ved brug af nogle få bogstaver efterfulgt af to tal. Det kunne være “Luk 18,24-25″. Bogstaverne henviser til én af bibelens bøger (tekster), i dette tilfælde Lukasevangeliet. Det første tal henviser til kapitlet og tal efter kommaet henviser til vers. Hvis der er bindesteg som i vores eksempel betyder det at alle vers skal læses i eksemplet altså vers 24 og 25 i Lukasevangeliet kapitel 18.

Modsigelser i bibelen

Hvordan dødede Judas i følge Bibelen?
Så kastede han sølvpengene ind i templet, forlod stedet og gik hen og hængte sig.” Matthæusevangeliet 27,5
Han købte sig en mark for de penge, han havde fået for sin ugerning, men han styrtede på hovedet ned og sprængtes, så alle hans indvolde væltede ud.” Apostlenes gerninger 1,18

Det Gamle Testamente består af følgende 39 bøger

Rækkefølgen af teksterne er ikke det samme i Den hebraiske bibelen og den kristne bibel udgave. Her angives de kristne udgave.

Første Mosebog 1 Mos
Anden Mosebog 2 Mos
Tredje Mosebog 3 Mos
Fjerde Mosebog 4 Mos
Femte Mosebog 5 Mos
Josvabogen Jos
Dommerbogen Dom
Ruths Bog Ruth
Første Samuelsbog 1 Sam
Anden Samuelsbog 2 Sam
Første Kongebog 1 Kong
Anden Kongebog 2 Kong
Første Krønikebog 1 Krøn
Anden Krønikebog 2 Krøn
Ezras Bog Ezra
Nehemias’ Bog Neh
Esters Bog Est
Jobs Bog Job
Salmernes Bog Sl
Ordsprogenes Bog Ordsp
Prædikerens Bog Præd
Højsangen Højs
Esajas’ Bog es
Jeremias’ Bog Jer
Klagesangene Klages
Ezekiels Bog Ez
Daniels Bog Dan
Hoseas’ Bog Hos
Joels Bog Joel
Amos’ Bog Am
Obadias’ Bog Obad
Jonas’ Bog Jon
Mikas Bog Mika
Nahums Bog Nah
Habakkuks Bog Hab
Sefanias’ Bog Sef
Haggajs Bog Hagg
Zakarias’ Bog Zak
Malakias’ Bog Mal

Det Nye Testamente består af 27 bøger
Det Nye Testamente er en række af 27 udvalgte tekster, som er blevet kanoriseret. Der er fire evangelier om Jesus, hvoraf Matthæusevangeliet, Markusevangeliet og Lukasevangeliet kaldes synoptiske, da disse er meget ens. Der findes særlige udgaver af Det Nye Testamente, hvor disse tre tekster er skrevet side om side.

Johannesevangeliet er meget anderledes skrevet.

Det ældste af evagelierne i bibelen er Markusevangeliet og Johannesevangeliet er det nyeste.

Der findes flere evangelier om Jesus end de fire der er blevet fast indhold af bibelen. De mest kendte af disse ekstra evangelier er Thomasevangeliet, Judasevangeliet og Frelserens evangelium. Dertil mere kontroversielle bøger som Petersevangeliet.

Hvem skrev bøgerne?
I hvert fald ikke dem, som de er opkaldt efter. Tag Første Petersbrev og Andet Petersbrev. Disse er nok ikke skrevet af Peter, da der i Det Nye Testamente står, at Peter ikke kan læse/skrive “Men da de så Peters og Johannes’ frimodighed og blev klar over, at de var jævne og ulærde mænd, …” ApG 4,13

Matthæusevangeliet Matt
Markusevangeliet Mark
Lukasevangeliet Luk
Johannesevangeliet Joh
Apostlenes Gerninger ApG
Romerbrevet Rom
Første Korintherbrev 1 Kor
Andet Korintherbrev 2 Kor
Galaterbrevet Gal
Efeserbrevet Ef
Filipperbrevet Fil
Kolossenserbrevet Kol
Første Thessalonikerbrev 1 Thess
Andet Thessalonikerbrev 2 Thess
Første Timotheusbrev 1 Tim
Andet Timotheusbrev 2 Tim
Titusbrevet Tit
Filemonbrevet Filem
Hebræerbrevet Hebr
Jakobsbrevet Jak
Første Petersbrev 1 Pet
Andet Petersbrev 2 Pet
Første Johannesbrev 1 Joh
Andet Johannesbrev 2 Joh
Tredje Johannesbrev 3 Joh
Judasbrevet Jud
Johannes’ Åbenbaring Åb

De Apokryfe Skrifter (GT)
11 bøger som er fjernet fra den protestantiske biblen, som fx den udgave som den danske monark – Dronning Margrethe 2. har autoriseret.

Tobits Bog Tob
Judits Bog Judit
Tilføjelser til Esters Bog TilfEst
Første Makkabæerbog 1 Makk
Anden Makkabæerbog 2 Makk
Visdommens Bog Visd
Siraks Bog Sir
Manasses Bøn ManB
Baruks Bog Bar
Jeremias’ Brev JerBr
Tilføjelser til Daniels Bog TilfDan

Danske oversættelser af Bibelen og andre oversættelser

Der findes utallige udgivelser og oversættelser af den kristne bibel. Her er en række af de mest indflydelsesrige udgaver af bibelen samt de danske.

1516 Ny Testamente af Erasmus af Rotterdam
1522 Ny Testamente af Martin Luther
1534 Bibelen – uden de apokryfe tekster af Martin Luther
1545 Hele Bibelen af Martin Luther
1550 Christian IIIs Bibel (bygger på Luthers oversættelse)
1589 Frederik IIs (bygger på Luthers oversættelse)
1560 Geneva Bible – læst af Shakespeare. Autoriseret af puritanerne
1568 Bishops Bible (blev forbudt i England efter udgivelsen af King James udgaven blev udgivet)
1611 King James Version – 54 oversættere, den mest trykte udgave, foretrækkes fortsat af millioner
1633 Christian IVs (bygger på Luthers oversættelse)

1931 Bibelen
1948 Det Nye Testamente
1985 Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter, af Jehovas Vidner.
1992 Autoriserede oversættelse af hele bibelen. Det Danske Bibelselskab
1992 Bibelen på hverdagsdansk. fri oversættelse af Iver Larsen
1997 Det Nye Testamente. Den Hellige Skrifts Kanoniske Bøger af Ole Wierød.

2001 Ny bibeloversættelse – på videnskabeligt grundlag
2007 Den Nye Aftale. Det Nye Testamente på nudansk. Det Danske Bibelselskab. Det Danske Bibelselskab
2007 Nyrevideret Bibel på hverdagsdansk
2011 Den Nye Aftale – Det Nye Testamente på nudansk, revideret udgave. Det Danske Bibelselskab

Hvis du er interesseret i kristendom, så læs bogen “Det gamle testamente mellem teologi og historie”. Den historisk-kritiske bibelforsknings storhed og fald af Niels Peter Lemche samt bogen Bibelen historisk set. “Sandheden om Bibelen” af Bendt Ankarfeldt.

.


Theme by Ali Han | Copyright 2014 Religionsundervisning – undervisning i religion | Powered by WordPress