Her kan du lære om religion

Blasfemi

Blandt nogle troede mennesker findes den opfattelse, at et menneske kan spotte en gud med ord og handlinger, hvilket kaldes: Blasfemi.

Danmark er et meget kristent land og har en paragraf i straffeloven om blasfemi kaldet: Blasfemiparagraffen

“Den, der offentlig driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudedyrkelse, straffes med bøde eller fængsel indtil fire måneder.”

Blasfemiparagraffen – §140


Theme by Ali Han | Copyright 2014 Religionsundervisning – undervisning i religion | Powered by WordPress