Her kan du lære om religion

Buddhisme

Indisk religion fra ca 500 fvt.

Buddhister er ikke nødvendigvis vegetarer eller veganer; man buddhister spiser kød. Det er dog generelt forbudt for buddhister, at slå dyr ihjel; men hvis et dyr er blevet dræbt af et andet dyr (fx et menneske) så må buddhister godt spise kødet. Selv munke og nonner spiser kød.

Buddhisme og guder Er buddhister ateister? Nej.

Gudsbegrebet i buddhisme kan være svært at forstå – som meget andet i buddhisme, guderne er anderledes end den kristne Gud/Jesus, Thor, Odin, Zeus m.m.f. Men der findes mange guder i buddhisme ikke mindst i tibetansk buddhisme finders massere af guder.

Buddha
Buddha er fra sanskrit og betyder blot “den oplyste”.

Når der i tale omkring buddhisme tales om Buddha (med stort B) så er det en henvisning til det første oplyste menneske – Siddhartha Gautama. Legende fortæller, at Siddhartha Gautama blev født som pris og holdt væk fra al dårligdom. Da Siddhartha Gautama som voksen for førte gang oplevede sygdom, alderdom samt død forlod han paladset og søgte religiøs viden. Efter år hvor Siddhartha Gautama havde fulgt hinduistiske munke og blandt andet levet asketisk og fastet så meget, at han i en periode kun spiste ét riskorn om dagen skete det, at han mediterede under et lotustræ, hvor han opnåede fuldkommen oplysning. Herefter droppede han det asketiske liv uden mad.

Tyk buddha
Forestillingen om at Buddha er fed kan skyldes, at mange forveksler Buddha og en anden figur, der kaldes for Daduzi. Daduzi er en omvandrende munk fra Kina, hvis navn betyder ‘ham, med den store mave’.

Det vidner blot general manglende viden om buddhisme, at tro han var tyk jævnfør hans diæt på kun riskorn om dagen, dét bliver man ikke tyk af.

Dalai Lama
Dalai Lama er en titel, den nulevende Dalai Lama hedder Tenzin Gyatso, er den 14. i rækken og født 6. juli 1935. Dalai Lama er gud, eller måske mere korrekt, har en gud – medfølelsens gud – taget bolig i kroppen på den til enhver tid levende Dalia Lama.

En lama er en reinkarnation. Lamaer bliver fundet/opdaget som børn.

Lama Ole Nydahl er ingen lama
Der findes en dansker ved navn Ole Nydahl, der påstår, at være lama og bliver af sine følgere i den meget specifikke udgave af buddhisme (diamantvejsbuddhisme) kaldet/opfattet som lama; men for alle andre buddhister er han ingen lama. Som nævnt ovenfor bliver lamaer opdaget som børn. Ole Nydahl rejste først til asien som voksen, hvor han i en årrække var på diverse stoffer (egne udtalelser i bl.a. interviews) og senere fandt buddhismen, og endnu senere selv hævdede, at være blevet lama.

Den ædle ottefoldige vej

1. Ret anskuelse, dvs. erkendelsen af de fire ædle sandheder,
2. Ret sindelag, dvs. det modsatte af (det forkerte sindelag behersket) af begær, ond vilje og en voldelig mentalitet.
3. Ret tale, det modsatte af forkert tale, dvs. løgn, løs snak og ukvemsord.
4. Ret handlen, nemlig det modsatte af forkert handlen, dvs. drab, tyveri og et udsvævende liv.
5. Ret vandel, det modsatte af forkert vandel, nemlig bedrageri, forførelse, sandsigeri, bondefangeri og åger.
6. Ret stræben, det modsatte af forkert stræben, nemlig at leve uden “opmærksomhed”,
7. Ret opmærksomhed, dvs. at udvikle en speciel og konstant bevidsthed, der skal føre frem til indsigten i at alt, således også mennesket, er forgængeligt. Det er denne indsigt, der er en del af befrielsen.
8. Ret fordybelse, en bevidsthedstilstand, hvor bevidstheden er tømt for indhold.

Samsara = af sandskrift: livets hjul, kredsløb, livscyklus eller genfødsel
Samsara dækker over forestillingen om, at alt liv indgår i et kredsløb, en stadig gentagelse af fødsel, liv, død og genfødsel, som vi ofte kalder reinkarnation

Karma (sanskrift: handling eller skøbne)
Ifølge denne forestilling er menneskets liv, placering, væsen og skæbne bestemt af de handlinger, som det foretog i tidligere inkarnationer.
Det er menneskets skæbne at indgå i kredskøbet, men det kan dog ved en stigende erkendelse bevæge sig ud af dette kredsløb og opnå nirvana (sanskrift: UDSLUKKELSE). Ved den absolutte erkendelse brydes genfødslernes hjul, det illusionsløse liv erkendes at være forgængeligt, og dermed ophører menneskets lidelse.
Billedligt fremstilles dette buddhistiske frelsemål som en lampe eller flamme der slukkes.

Nirvana

Lidelse
Al eksistens er lidelse.

De 4 ædle sandheder om lidelsen

1. Alt er lidelse (dukkha ), fordi alt er forgængeligt.
2. Lidelsen opstår, fordi vi stræber efter noget illusorisk, som vi tror er varigt, og fordi vi er uvidende;.
3. Lidelsen kan bringes til ophør (ved indsigt og ved at give afkald på stræben)
4. Der er en vej ud af lidelsen, nemlig den såkaldte “ædle ottefoldige vej”.

Meditaion

Mindfulness
Blandt asiatiske buddhister er mindfulness en meditationsform for munke i klostre; mens den i vester fra 1990’erne er mindfulness blevet blevet et til egoistisk “værktøj” til væren i nuet, uden tanker, følelser og frustrationer. Psykologer, psykiatere, terapeuter og neurobiologer har anvendt det som middel mod depression, angst og stress.

Mindfulness er ingen mirakelkur mod stress

Yoga

Mahayana buddhisme

Bodhisattva
Bodhisattva er et oplyst menneske, der har nået idealtilstanden, og som har valgt at blive på jorden for at lære andre vejen.


Theme by Ali Han | Copyright 2014 Religionsundervisning – undervisning i religion | Powered by WordPress