Her kan du lære om religion

Islam

Islam – hvad tror muslimer på
Islam er den religion som muslimer har. I følge muslimsk tro, så er Islam verdens ældste religion, det er den samme som er blevet overgivet til folk kendt fra Bibelen som Adam, Abraham, Moses og Jesus. Disse tidlige mennesker bragte guds ord (koranen) til menneskene, men over tid er budskabet vi nu finder i Den hebraiske bibel og den kristne bibel blevet forfalsket.

Hvis nogen ønsker sig en anden religion end overgivelsen til Allah, så bliver den ikke godtaget fra ham; i det hinsidige vil han være en af de fortabte.
Koranen 3,85

Allah – muslimernes gud
I islam findes én stor gud – kaldet Allah, hvilket kan sammenlignes med de danske kristnes omtale af Jahve som “Gud”.

Skønt Allah af muslimer hævdes, at være den samme gud – som jøderne og de kristne har – så er der store forskelle der gør, at det er uredeligt, at omtale Allah som den samme gud som Jahve.

Allah er ikke avlet og har ikke avlet. En klar afstandtagen til den kristne tanke om, at Allah er gud faderen samt, afstandtagen om et menneske som guds søn.

Jesus
Jesus en vigtig profet i islam, der nævnes 25 gange i koranen.
Muslimer tror ikke på, at Jesus er guds søn.
Jesus blev ikke korsfæstet; men blev taget op til Allah.

Bl.a. ses dette af sura 112 i koranen, der siger:

1. Sig: “Han er Allah, én,
2. Allah, den Evige.
3. Han har ikke avlet, og han er ikke avlet.
4. Ingen er hans lige.”

Dette er meget forskelligt fra de kristne, hvor de fleste mener, at gud Jahve, fødte sig selv som søn i form af halvguden Jesus.

Koranen
Muhammed fik samme tekst (Koranen), men i modsat til de tidligere gange, hvor Allah (guden i islam) gav menneskene teksten, så er koranen uforfalsket.

Muhammed er den sidste profet, der kan ikke komme flere profeter og Muhammed kaldes derfor også “proternes segl”.

Koranen er muslimernes hellige bog, og en af de tre steder, hvor muslimer finder religiøse svar. De andre tror er i hadit (historier om Muhammeds liv) det andet er lovskolerne. Sunni har fire skoler, der tolker hvad der er korrekt opførsel for en muslim. Skolerne anerkender hinanden skønt, de ofte er uenige indbyrdes.

De 5 søjler i islam

1. Trosbekendelsen (shahada)
2. Bønnen (salah)
3. Fasten (sawm)
4. Almissen (zakat): Et meget lille beløb, som betales af muslimer til velgørenhed for andre muslimer.
5. Valfarten (hadj): Pilgrimsrejse til Mekka, som helst skal udføres af alle rettroende muslimske mænd.

Jihad
Jihad er ingen søjle i islam, skønt det forekommer at blive påstået. Der er to typer Jihad. Den store jihad der er stræben efter, at være en god muslim, samt en lille jihad, der er kampen imod de vantro.

Djizya/Jizya – særskat på ikke-muslimer, der opkræves for at lade jøder samt kristne bo og færdes i muslimske områder. Minder om rockernes og mafiaens beskyttelsespenge.

Djizya/Jizya er navnet på den skat som muslimer pålægger jøder og kristne i muslimsk styrede områder. Jøder og kristne skal altså betale beskyttelsespenge til de regerende muslimer for, at bo i området. Se Oprørere pålægger kristne ekstra skat

Islam historie
I følge muslimsk tradion flyttede/flygtede muslimerne i 622 til byen Yathrib som blev omdøbt til Medina (profetens by). Det er år 622, som er år nul i islam.

Udover, at den muslimske tidsregning startede i 622, så har muslimerne en månekalender – modsat den gregorianske solkalender – dette betyder, at det muslimske år har færre dage og dermed hurtigere skifter år.

630 Muhammeds sejr over stammen Quraush og muslimernes besættelse af byen Mekka


Theme by Ali Han | Copyright 2014 Religionsundervisning – undervisning i religion | Powered by WordPress