Her kan du lære om religion

Profeten Muhammed

Profeten Muhammed (570 – 632) er det centrale menneske i islam. I følge myterne var det Muhammed der modtog Allahs uforfalskede ord overbragt af englen Gabriel. Allahs ord er nedskrevet og sammensat til det vi i dag kalder Koranen.

Muhammed giftede sig med en rig kvinde, da hun var 40 år gammel. Muhammed selv var 40 år gammel, da han modtog det første af koranen.

I følge muslimsk overlevering var Muhammed den sidste profet i en meget lang række på flere tusinde profeter, der også indeholder Adam, Abraham og de kristnes Jesus. Der kan ikke komme flere profeter efter Muhammed og derfor kaldes Muhammed også “profeternes segl“.

Muhammeds forældre var faderen Abdallah (betyder “Guds tjener”) og moderen Amina. Navnet “Muhammed (Muhammad) betyder “den lovpriste” eller “den højt priste”.

Muhammeds liv i følge islam
Det er udbredt at sætte Muhammes fødsel til året 570, der også er kendt som “Elefantåret” pga. Yemens guvernør, Abraha, marcherede til Mekka i følge en legende.

570 Muhammed blev født
610 Muhammed fik den første åbenbaring
622 Muslimerne flytter/flygter til byen Yathrib som blev omdøbt til Medina
624 Badr slaget mod Mecca og Quraysh-stammen
625 Uhud slaget
627 Trench slaget
628 Hudaybiyyah aftalen mellem Medina og Mecca
630 Muhammeds sejr over Quraush og muslimernes besættelse af Mekka
632 Muhammed døde

In a society with no fixed calender, “The Year of the Elephant,” as it came to be known, was not only the most important date in recent memory, it was the commencement of a new Arab chronology. That is why the early biographers set Muhammad’s birth in the year 570, os that it would coincide with another significant date. But 570 is neigther the correct year of Muhammad’s birth nor, for that matter, of the Abyssinian attack on Mecca; modern scholarship has determined that momentous event to have taken place around 552 C.E. The fact is that no one knows now, just as no one knew then, when Muhammad was born, because birthdays were not necessarily significant dates in pre-Islamic Arab society. Muhammead himself may not have known in what year he was born. In any case, nobody would have cared about Muhammad’s birth date until long after he was recognized as a prophet, perhaps not even until long after he had died. Only then would his followers have wanted to establish a year for his birth in order to institute a firm Islamic chronology. And what more appropient year could they have chosen than the Year of the Elephant?

Skrevet af muslimen Reza Aslan i bogen “No god but God. The Origins, Evolution, and Future of Islam” (2005)


Theme by Ali Han | Copyright 2014 Religionsundervisning – undervisning i religion | Powered by WordPress