Her kan du lære om religion

Jesus

Ordet “Jesus” er den latinske form af det græske ‘Ina-00s, som igen er overset fra det hebraiske יהושע Jeshua, Joshua eller Jehoshua, der betyder “Jehovah er frelser”.

Jesus er en halvgud i nogle former af kristendom. Halvt gud og halvt menneske. Jesu moder hedder Maria og er jøde af Davids slægt. Jesus er far til sig selv ifølge mange kristne.

Jehovas Vidner mener dog, at Jesus er en anden, Jesus er den samme som englen Mikael.

Mormonerne tror, at Jesus allerede i deres førjordiske liv var en særlig vigtig ånd/person. Jesus er ikke den samme som Den himmelske fader, som mormoner kalder den øverste gud.

For muslimer er Jesus en vigtig profet, der nævnes 25 gange i Koranen. Jesus blev ikke korsfæstet; men blev taget op til Gud.

Jesus samlede tolv disciple om sig.

Jesus Kristus

Jesus af Nazareth

Jesus omtales ofte som “Jesus af Nazareth” skønt Jesus Matthæusevangeliet og Lukasevangeliet i barndomshistorierne fortæller, at Jesus blev født i en stald i Betlehem i Judæa. I øvrigt har forskning vist, at der byen Nazareth ikke fandtes på det tidspunkt, hvor Jesus skulle have levet.

Jesus var Messias Guds søn – i følge Johannesevangeliet i Det Nye Testamente.

Ifølge kristendom genopstod Jesus fra de døde. Tre dage efter Jesus var blevet korsfæstet om fredagen genopstod han halvanden dage efter om søndagen!

Jesus om familie
Den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd, og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd.” Matthæusevangeliet 11,37.

Jesus sidste ord
“Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?” Mattæus 27,46 samt Markus 15,34
“Fader, i dine hænder betror jeg min ånd.” Lukas 23,46
“Det er fuldbragt.” Johannesevangeliet 19,30


Theme by Ali Han | Copyright 2014 Religionsundervisning – undervisning i religion | Powered by WordPress