Her kan du lære om religion

Kristendom

Menneskeofring er det helt centrale i kristendom
Abraham ville ofre sin søn Isak (GT: Første Mosebog, kapitel 22) og Jesus blev tortureret til døde, et ofre til de kristnes gud.

  Kristne tror på

 • Talende slanger (GT: Første Mosebog, 3,1-5) og buske
 • En mand der levede tre dage i en stor fisk (GT: Jonas’ Bog, kapitel 2)
 • En mand der kunne gå på vand (NT: Johannesevangeliet 9,19)
 • Mennesker der blev over 900 år gamle op til 965 år (Første Mosebog, kapitel 5 vers 3 – 32)
 • I følge kristendom findes der én gud, der på seks dage skabte himlen og jorden og alt deri.

Kristendom er den største religiøse gruppe; men de kristne er dog internt meget uenige, hvilket bl.a. har været medvirkende til mange blodige krige og blodige forfølgelse af andre kristne fx inkvisitionen og trolddomsforfølgelse (hekseforfølgelse).

Kristendom og familie

 • Mænd må sælge deres døtre som slaver (GT: Anden Mosebog, 21,7)
 • Trodsige sønner skal stenes til døde (GT: Femte Mosebog, kapitel 21, vers 18 – 21)
 • Jesus: “Den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd, og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd.” Matthæusevangeliet 11,37.

Treenighed
Mange kristne, men ikke alle, har den tro, at der kun findes én gud – Jahve – som gjorde en jødisk kvinde – Maria – gravid uden at røre hende, hvorved han blev far til sig selv. Gud faderen (Jahve), Gud sønnen (Jesus) og Gud Helligånden.

“Treenigheden er udtryk for den bibelske lære at Gud er én, men samtidig optræder som 3 forskellige personer med hver sit navn. Som Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Denne lære er dybest set uforståelig, men understreges bl.a. af, at Jesus påstod, at han var lige med Gud og at Helligånden skulle afløse ham efter han var vendt tilbage til himmelen. Ordet treenighed findes ikke i Bibelen, men læren deles af alle kristne kirker i hele verden.”

Citeret fra Jesusnet 27. september 2012, der er lavet af Indre Mission

De mange kristne grupperinger
Kristeligt-Dagblad har i 2012 et træ over de forskellige kristne grupperinger på kristendom.dk. Den kristne kirkes stamtræ:

kristendom træ 2012

Bemærk hvordan hverken Jehovas Vidner eller Mormonerne findes på træet. Man kan få den opfattelse, at Kristeligt-Dagblad ikke betragter disse missionske kristne grupper mennesker som kristne.

  Udvalgte kristne grupper

 • Adventister
 • Anglikanske Kirke, Den
 • Apostolske Kirke, Den
 • Baptister
 • Brødremenigheden
 • Frelsens Hær
 • Hugenotter
 • Jehovas Vidner
 • Kvækere
 • Metodister
 • Moon-bevægelsen
 • Mormoner
 • Ortodokse Kirke, Den
 • Pinsebevægelsen
 • Protestantismen
 • Reformerte Kirke, Den
 • Romersk-katolske kirke , Den
 • Unitarer

Anbefalet læsning om kristendom:
Danske Verdensreligioner – Kristendom af Annika Hvithamar fra Syddansk Universitet i Odense.


Theme by Ali Han | Copyright 2014 Religionsundervisning – undervisning i religion | Powered by WordPress