Her kan du lære om religion

Folkekirken

Folkekirken er det daglige navn for Den Danske Folkekirke. Den Danske Folkekirke er luthersk evangelisk kristen. Dette inderbærer, at den katolske munk Marin Luther og dennes 95 teser har spillet og spiller en vigtig rolle for folkekirken.

Folkekirken har ingen central styring, hverken teologisk eller virksomhedsmæssigt, dermed er det umuligt, at skrive hvad folkekirken tror.

Kirkeskat
I gennemsnit var kirkeskatten i Danmark i 2012 0,89 pct., hvilket indbragte folkekirken mere end 6 milliarder kr. Udover den skat som medlemmerne af Den Danske Folkekirke betaler i kirkeskat, så får kirken et tilskud fra finansloven på mere end 1 milliard kroner årligt.

Den danske folkekirke opkrævede i 2011 knap seks milliarder kroner i kirkeskat. Dette svarer i gennemsnit til 1350 kroner fra hvert medlem. 20 år tidligere var den samlede kirkeskat på 4,3 milliarder kroner – eller i gennemsnit bare 950 kroner pr. medlem.

Kontingentet til folkekirken er dermed steget mere end 40 procent på de 20 år, selv når inflationen er trukket fra, fremgår det af 2012 tal fra Ligestillings- og Kirkeministeriet.

Medlemstal for folkekirken

Mindre end hver femte dansker, er medlem af folkekirken (statskirken); men alle danskere betaler alligevel til kirken over skatten, idet folkekirken modtager over 1 milliard kroner i årligt statstilskud.

Medlemstal pr. fjerde kvartal 2016:
Ikke medlem af folkekirken: 1.377.426 mennesker = 23,97 % af den danske befolkning
Medlem af folkekirken: 4.368.971 = 76,03 % af befolkningen

Ældre statistik for folkekirken

Folkekirkens medlemstal pr. 1. januar 2016:
Medlem af Folkekirken 4 387 571 = 76,88 % af indbyggerne i Danmark (13.183 mindre på et år)
Ikke medlem af Folkekirken 1 319 680 = 23,12 % af indbyggerne i Danmark (60.719 flere på et år)

Folkekirkens medlemstal pr. 1. marts 2015
Medlem af Folkekirken: 4.395.559
Ikke medlem af Folkekirken: 1.273.184 = 22.46 % af indbyggerne i Danmark

Folkekirkens medlemstal pr. 1. januar 2015
Medlemmer: 4.400.754
Ikke-medlemmer : 1.258.961

Folkekirken mistede i løbet af 2014: 8449 medlemmer.
Antallet af indbyggere uden for kirken steg i samme periode med 33.727
Samlet antal indbyggere i Danmark pr. 1. januar 2015 var: 5.659.715

Medlemstal 1. oktober 2014:
Medlem af Folkekirken: 4.405.646 = 77,9 %
Ikke medlem af Folkekirken: 1.250.104 = 22,1 % af befolkningen
Danskere pr. 1. januar 2013: 5.655.750

Medlemstal 1. oktober 2013:
Medlem af Folkekirken: 4.418.730 = 78,58 %
Ikke medlem af Folkekirken: 1.204.771 = 21,42 % af befolkningen
Danskere pr. 1. januar 2013: 5.623.501

I 2012 meldte 21.118 personer sig ud af folkekirken, hvilket var en kraftig stigning i forhold til tidligere år. Sammenlignet med 2011 er det en stigning på 7531 personer eller 55 procent.

Medlemstal 1. januar 2013:
Medlem af Folkekirken: 4.430.643 = 79,08 %
Ikke medlem af Folkekirken: 1.171.985 = 20,92 %
Danskere pr. 1. januar 2013: 5.602.628

Statistisk per 1. oktober 2012:
4.437.149 medlem af folkekirken = 79,24 %
1.162.516 ikke medlem af folkekirken = 20,76 %

Folkekirken havde 4.441.741 medlemmer af befolkningen på 5.587.085 mennesker per 1. juli 2012. Dermed var 79,50 % af indbyggere i Danmark medlemmer af folkekirken og 1.145.344 danskere – svarende til 20,50% – var ikke er medlem af folkekirken.

Folkekirken havde 4.446.782 medlemmer af befolkningen på 5.584.758 mennesker per 1. april 2012. Dermed var 79,62 % af indbyggere i Danmark medlemmer af folkekirken og 1.137.976 danskere – svarende til 20,38% – var ikke er medlem af folkekirken.

Folkekirken havde 4.454.466 medlemmer af befolkningen på 5.580.516 mennesker per 1. januar 2012. Dermed var 79,82 % af indbyggere i Danmark medlemmer af folkekirken og 1.126.050 danskere – svarende til 20,18% – var ikke er medlem af folkekirken.

Indbyggere pr. 1. januar 2012: 5.580.516
Medlem af Folkekirken: 4.454.466
Ikke medlem af Folkekirken: 1.126.050, dette er 34.531 flere på ét år.

Folkekirken har 4.461.071 medlemmer af befolkningen på 5.579.204 mennesker. Da året 2011 begyndte var der 4.469.109 medlemmer af folkekirken. Det var 80,4 % af de i alt 5.560.628 indbyggere i Danmark. Disse mennesker – medlemmerne af folkekirken – betaler en særlig kirkeskat, som opkræves af skattevæsenet og kan ses på selvangivelsen.

Helt præcist er det 1.118.133 danskere, svarende til 20,4%, som ikke er medlem af statskirken per 1. oktober 2011.

Indbyggere pr. 1. januar 2011: 5.560.628
Medlem af folkekirken: 4.469.109 = fald på 10.0105 mennesker
Ikke medlem af folkekirken: 1.091.519 = stigning på 35.995

Indbyggere pr. 1. januar 2010: 5.534.738
Medlem af folkekirken: 4.479.214
Ikke medlem af folkekirken: 1.055.524

Indbyggere pr. 1. januar 2008 var der 4.494.589 medlemmer af folkekirken. Det var 82,1 % af Danmarks indbyggere.

Kilde: Statistiskbanken fra Danmarks Statistik.

Advent – de fire sidste søndage ledende op til juledag.
Advent er kirkens nytår


Theme by Ali Han | Copyright 2017 Religionsundervisning – undervisning i religion | Powered by WordPress