Her kan du lære om religion

Mormoner

Den kristne gruppe mormonerne er medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste dages hellige, og anser sig selv for, at genoprette Guds sande tro på Jorden, takket være Joseph Smith der i New York stat fandt nogle begravede guldtavler, der fortalte en historie omkring, hvordan jøder sejlede fra “Israel” til det amerikanske kontinent som de befolkede og som blev besøgt af Jesus Kristus efter, at Jesus i følge almen kristendom blev korsfæstet i Jerusalem.

Det var i 1830 at Joseph Smith skabte den mormonske kirke. Mormoner tror, at Joseph Smith allerede i 1820 fødte Gud og Jesus i skoven en dag, hvor han bad.
Først i november 2014 indrømmede mormonerne officielt, at deres stifter Joseph Smith havde op til 40 koner, den yngste – Helen Mar Kimball – kun 14 år gammel. Joseph Smith var altså både pædofil og polygamist.

Mormoner tror at Edens Have/Zion fandtes i delstaten Missouri.

Mormonernes historie
1820 har Joseph Smith det første syn. I det syn ser han både Gud Faderen samt Jesus Kristus.
1823 ser Joseph Smith for første gang de gyldne tavler, hvor han påstod, at de første amerikaneres historie er nedskrevet.
15. maj 1829 modtager Joseph Smith samt Oliver Cowdery det aronske præstedømme fra Johannes døberen
1851 Mormons bog udkom på dansk, som den første udgave på andet end engelsk.
1857 the Mountain Meadows massacre. 11. september dræbte 50-60 mormoner 120 emigranter i kolonne af hestevogne da disse krydsede Utah på vej til Californien.
1978: Sorte får adgang til templerne og lov til, at bærer præstedømmet.

Kirkens egen opdeling

  • 1820 – 1830: Begyndelse
  • 1831 – 1838: To kirke centre med første biskop og første tempel bygget
  • 1839 – 1846: Nauvoo
  • 1846 – 1898: Kirken i det vilde vesten
  • 1899 – 1951: Udvidelse
  • 1951 -> : Den verdens omspædende kirke

De Tolv Apostles Kvorum

Den levende profet
Mormonerne tror på, at der den dag i dag lever en profet. En profet der er direkte efterfølger for Jesus Kristus. Den første “nye” var Joseph Smith. Efter Joseph Smith har alle præsidenter i Jesu Kristi Kirke af Sidste dages hellige været profeter. I 2012 er præsident og profeten Thomas S. Monson.

Dåb
Mormoner kan blive døbt fra, at barnet er 8 år gammel og selv udtrykker vilje om, at blive døbt. Selve dåben foregår i den lokale kirkebygning og ved fuld nedsænkning af kroppen – imens der bæres et stort hvidt stykke klæde.

Mormoner døder også afdøde mennesker – uanset disse personers tro. For at kunne døde de døde går mormoner meget op i slægtsforskning, som de anses for, at være de førende inden for. Alle kirker har et slægtsforskningscentrernes.

Ekskommunikation udelukkelse af menighedens fællesskab.
Det sker årligt, at medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste dages hellige bliver ekskommunikeret. En af de største og mest opsigtsvækkende ekskommunikationer skete i 1990’erne da flere feministiske og intellektuelle medlemmer fik frataget deres medlemskab af Jesu Kristi Kirke af Sidste dages hellige.

Ekskommunikerede personer må gerne komme i kirke, men må ikke modtage sakramenter, tale i kirkerne eller komme ind i mormonske templer.

Faste
Mormoner faster den første søndag i måneden (der holdes fastemøde). Der fastes fra midnat og to måltider – morgenmad og middagsmad – indtil aftensmad. Under fasten skal den fastende også undlade at drikke.

De penge der spares på de to måltider samler mormonerne ind og giver til andre medlemmer af kirken, som har økonomiske problemer.

Læs også om mormoner på siden om spiseregler eller læs direkte visdomsordet, hvis du ejer bogen “Lære og Pagter”, hvor det findes i afsnit 89.

General konference
To gange om året holdes der genereal konference i Jesu Kristi Kirke af Sidste dages hellige.

På konferencen taler flere af kirkens ledere medlemmerne bl.a. taler den levende profet der ved konference 182 i 2012 bl.a. meddelte, at alderen for missionærers alder ville blive sat ned. For mænd fra 19 til 18 år, for kvinder fra 21 år til 19 år. En meddelelse der vakte stor opmærksomhed, chok og glæde blandt især kirkens unge medlemmer.

Helligt undertøj
Mormoner bærer særligt “helligt undertøj”. Hvidt undertøj der altid skal bæres og som mormoner tror beskytte dem fysisk bl.a. imod brand og skud. På tøjet er der tre markeringer en på hver brystvorte samt et tredje tegn længere nede på forsiden af trøjen.

Himmel og helvede i mormon tro
Mormoner afviser eksistensen af helvede; men de har tre niveauer af himmelen + åndeverden, som alle mennesker der endnu har eksisteret venter i og vil vente fra den enkelte persons dødsdag indtil “Opstandelsen og dommen”.

De tre udgaver af himmelen kaldes i mormons filologi for “grader af herlighed”. De tre himle kaldes: Det celestiale rige; det terrestriale rige og det telestiale rige.

Jesus Kristus
I følge mormonerne var det ikke Gud faderen, der skabte den verden vi lever i, det var Jesus.

Mormoner tror, at Jesus allerede inden livet på Jorden var en særlig ånd; men på Jorden blev Jesus det eneste menneske der er søn af Gud faderen (Himmelske fader). Han er Faderens enebårne søn.

Kolob
Kolob er den stjerne, som er nærmest Guds trone (Abrahams bog 3:2–3, 9).
Abraham så Kolob og stjernerne, Abr 3:2–18.
Herrens tid regnes i overensstemmelse med, hvordan den regnes på Kolob, Abr 3:4, 9 (Abr 5:13).

Mountain Meadows Massakre
En gruppe på 150 var på gennemrejse nord-syd i “mormonland” i Utah. Fra 7. september og fire dage var der skyderier; men den 11. september 1857 viste mormonerne det hvide flag og lovede gruppen af gennemrejsende fri passage. Kun 1 mil fra den lejr de rejsende havde benyttet angreb mormonerne og myrdede alle voksne – inkl. kvinder og de sårede der var i hestevogne, kun børn i en særlig vogn overlevede. 121 mennesker blev 11. september nedslagtet af mormonerne.

Wikipedia Mountain Meadows massacre

Mormonske missionærer
I Danmark er der permanent 70 mormonske missionærer, heraf otte unge kvinder. De tager parvis rundt og banker på dørene, som Jehovas Vidner, og forkynder deres budskab. De mormonske missionærer er altid unge mennesker, de har i to år været på kursus i dansk inden de bliver sendt ud. Missionærer fra USA studere alle på en skole i staten Utah.

De mormoner der kommer rundt og banker på dørene har altid et sort navneskidt med hvid skridt fortæller missionærens navn “Søster Johnson” og “Søster Morse” fx. og derunder står der, at de kommer fra Jesu Kristi Kirke af Sidste dages hellige.

Søstremissionærerne opererer i Danmark i byerne: Frederiksberg, Horsens, Slagelse samt Odense.

De mormonske mænd der missionærer er iført sorte bukser, hvid skjorte og sort slips.

Indtil general konferencen i oktober 2012 (nummer 182) skulle mormonske missionærer være 19 år for mænd samt 21 år for kvinder. På konferencen meddelte profeten Thomas S. Monson, at alderen ville blive sænket til 18 år for mænd og 19 år for kvinder.

Helligånden
Hvor andre kristne mener, at Helligånden først træder frem/skabes Kristi Himmelfartsdag, da Jesus fløj til himmel kom Helligånden den anden vej, så tror mormonerne på, at Helligånden har været med siden verdens skabelse og taler til menneskene. Dette har Helligånden gjort siden syndefaldet og forvisningen fra paradisets have.

Jesu Kristi Kirke af Sidste dages hellige
Det officielle navn for kirken

Jesus kristus
Jesus fremhæves i Jesu Kristi Kirke af Sidste dages hellige; men han er langt fra så vigtigt som for mange andre kristne. Jesus er ikke den samme som Gud og Helligeånden, disse er tre forskellige personer, der altid omtales om “ham”.

Jesus er guds søn og Jesus stod side ved side af Gud, da Joseph Smith fik sit første syn.

Efter Jesus blev korsfæstet og døde i Jerusalem tog han til Amerika (det vides ikke om det var nord eller syd), hvor han viste sig for befolkningen, som mormoner tror alle er efterkommere af en jødisk stamme der sejlede fra “Israel” 600 år før Jesus fødsel.

Joseph Smith
Joseph Smith blev født i 1805 på en gård i Palmyra i staten New York. Som 14-årig dreng så Joseph Smith Gud (den himmelske fader) og Jesus sig for sig. De ledte Joseph Smith til nogle guldplader, hvorpå teksten – vi nu kender som Mormons Bog – var skrevet på med gammel græsk.

Mormon
En profet-historiker i mormonsk tro. Mormon citerede og forkortede tekst om fordums profeter og profetier, der var nedskrevet på guldplader.

Mormons bog
Den hellige tekst, der sammen med Bibelen er tekstgrundlaget for mormoner. Det er Mormons bog som de mormonske missionærer meget gerne uddeler når du møder dem på gaden eller når de banker på din dør.

Mormonerne tro på, at teksten i bogen er oversat til engelsk af Joseph Smith fra nogle guldplader han fandt nedgravet i New York med tekst skrevet på reformeret oldegyptisk. Teksten på guldpladerne er ifølge legenden skrevet på reformeret oldegyptisk og blev oversat af Joseph Smith med stenene Urim og Tummim.

Mormoner tror, at Mormons bog er den mest korrekte bog på Jorden samt deres religions slutsten.

Sproget i den engelske udgave af Mormons bog er fortsat ikke opdateret til moderne engelsk/amerikansk.

Det første sprog som Mormons bog blev oversat til, var dansk, hvilket skete i 1851. Den danske udgave er blevet genoversat til mere moderne dansk.

Udover Mormons bog har mormonerne også to andre hellige skrifter: “Lære og Pagter” samt “Den Kostelige Perle”. Disse tre har mormonerne samlet i én bog “Tre i en”, som du kan få ved henvendelse til mormonerne.

Moroni
Søn af Mormon.

Racisme i Mormons bog

“Og han havde ladet “forbandelsen komme over dem, ja, en hård forbandelse på grund af deres ugudelighed. For se, de havde forhærdet hjertet mod ham, så de var blevet som flint; for se, da de var hvide og overordentlig skønne og tiltalende, og for at de ikke skulle være tillokkende for mit folk, lod Gud Herren dem få en mørk hud.

Og så siger Gud Herren: Jeg vil lade dem være frastødende for dit folk, …”

Nefis anden bog 5:21-23. En del af Mormons bog.

Sorte medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste dages hellige havde ikke lov til, at bære præstedømme (hvilket er meget vigtigt for mormoner) og sorte havde heller ikke adgang til templerne. I templerne bliver familier besejlet, hvilket er noget der rækker ud over dette liv og ind i al fremtiden. Det blev først ændret i 1978.

Templer
I templerne er der kun adgang for medlemmer af kirken, der har været medlem i mindst et år. Folk der ikke er medlem af kirken har ingen adgang. Eneste undtagelse er i forbindelse med indvielse af nye templer, hvor der er åbent nogle dage for alle til, at kigge ind.

I templerne bliver familier besejlet. Det betyder, at menneskene bliver knyttet sammen i al evighed.

Der er et mormonsk tempel i Danmark. Templet ligger i København og blev åbnet i 2005, templet er en tidligere kirke, der er blevet ombygget. Templet blev bygget i forbindelse med ændringerne i mormonernes praksis omkring templer. Hvor et mormonsk tempel tidligere skulle være stort, kom der i slutningen af 1900-tallet en ændring til, at det var vigtigt, at alle mormoner (som opfylder reglerne) kan komme ofte i templer, gerne en gang om måneden. Så der blev bygget mange mindre templer de steder, hvor der var langt færre mormoner end der tidligere var grundlag for et tempel.

Vidnesbyrd
Mormonerne er vilde med, at give sig vidnesbyrd, som er at give verbal udtryk for sin tro – næsten altid om at kirken er sand og Joseph Smith var en profet/mormons bog er sand – foran en menighed.

Vor himmelske Fader
Betegnelsen vor himmelske Fader er mormonernes foretrukne måde, at henvise til deres gud, guden der også kendes fra Bibelen.


Theme by Ali Han | Copyright 2014 Religionsundervisning – undervisning i religion | Powered by WordPress