Her kan du lære om religion

Det kristne Danmark

Tegn på at Danmark er et kristent land:

Mere end fire millioner danskere (over 75%) er medlem af folkekirken.

Folketinget åbner med en fællesgudstjeneste for alle medlemmerne og kongehusets medlemmer.

Ministeriet for Ligestilling og Kirke (omdøbt i 2012 fra Kirkeministerium (ikke moskeministerium, religionsministerium)
Minister for Ligestilling og Kirke (omdøbt i 2012 fra Kirkeminister) – ikke religionsminister eller moskeminister

Dannebro
Det danske flag har et kors i sig og stammer i følge legenderne fra Estland enten 1208 eller 1219 da danskere var på korstog.

Domstol
Logoet for de danske domstole indeholder et kors.

Pas med Jesus
Det er en korsfæstet Jesus i det danske pas. Både det pas som jøder, hinduer, asatroende og ateister modtager.

Konfirmandundervisning i 7. klasse. Afskaffer religionsundervisning i 7. klasse
foregår i skoletiden mange steder

Danske helligdage
Der er kun to ikke kristne (1. januar Nytårsdag og 5. juni Grundlovsdag), resten er kristne. De hedder da også helligdage.

* Palmesøndag
* Skærtorsdag
* Langfredag
* Påskedag
* 2. påskedag
* Store Bededag
* Kristi Himmelsfartdag
* Pinsedag
* 2. pinsedag
* juledag 25. december
* 2. juledag 26. december

Andre danske mærkedage
Helligtrekonger (6. januar)
Sank Hans aften, efter Johannes Døberen. Kunne også kaldes midsommer, da det er midsommer der fejres.
Mortens aften (10. november) og Morten Bisp (11. november). En kristen præst der ikke ville være biskop.

Blasfemi
Blasfemiparagraffen i straffeloven

Den kristne danske grundlov
§ 4 – Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.

§ 6 – Kongen skal høre til den evangelisk-lutherske kirke.

§ 13 – Kongen er ansvarsfri; hans person er fredhellig.

§ 66 – Folkekirkens forfatning ordnes ved lov.

§ 67 – Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.

§ 68 – Ingen er pligtig at yde personlige bidrag til nogen anden gudsdyrkelse en den, som er hans egen.
Alligevel betaler alle danske skatteydere bidrag til folkekirken via finansloven der giver 1 milliard kroner om året.

Danmarks Radio (DR)
Har til formål at formidle kristenkulturarv og DR laver da også en del programmer omkring tro og især kristendom

* Radiogudstjenesten
* Religionsrapport
* Mennesker og tro
* Morgenandagten
* Før Søndagen
* DR Kirken
* Eksistens

Video: Jens-André P. Herbener – Kristen magt i Danmark

I perioden 1683 til 1845 var det lovpligtigt, at gå i kirke.

Danskere med bibelske navne

Mange danskere havne bibelske/kristne navne, fx:

Michael
Maria (Jesus mor, Maria Magdalene m.m.f.)
Peter (Sankt Peter – den første pave)
Thomas (discipel)
Mikael (ærkeengel)
David (jødernes store konge)
Jakob (en af Jesus brødre, sønnesøn af Abraham)
Jonathan
John
Johannes (Johannes døberen)


Theme by Ali Han | Copyright 2015 Religionsundervisning – undervisning i religion | Powered by WordPress