Her kan du lære om religion

Spiseregler i religion

De fleste religioner har regler for, hvad tilhørerne må spise; men spiseregler er et af de områder, som mange religiøse vælger at fravige fra deres religion. Så skønt du kender en persons religion og de tilhørerne spiseregler, kan du ikke vide, om personen overholder dem.

Den mest kendte regel er nok den, at jøder og muslimer ikke må spise grisekød – ikke engang bacon!

Jødedommen og spiseregler
Det er forbudt, at spise blod. Derfor bruges den særlige slagtemetode, schächtning, der udføres af en shochet, der sikre mest muligt blod løbet fra dyret.

I 3. Mosebog, kapitel 11:3-4 taler Gud direkte Moses om spiseregler og siger bl.a. “Alle, som har spaltede hove og kløft i hovene, og som tygger drøv, må I spise. Men af dem, som kun tygger drøv, eller som kun har spaltede hove, må I ikke spise følgende

Alt i have og floder, der har finner og skæl må spises. Dermed ingen skaldyr (bl.a. rejer og muslinger), hvaler, gopler og blæksprutter.

Jøder må ikke spise kamel, klippegrævlingen, hare og svin samt ådsel.
Fugle: ørnen, munkegribben, lammegribben, glenten, falke, ravnea, strudsen, natuglen, mågen, høge, hornuglen, fiskepelikanen, skovhornuglen, sløruglen, pelikanen, ådselgribben, storken, hejrer, hærfuglen og flagermusen. (I virkeligheden er flagremus ingen fugl men et pattedyr; men den viden havde skribenten af Den hebraiske bibel ikke).

For udførlig instruktion om jøders spiseregler skal du læse 3. Mosebog kapitel 11.

Du må ikke koge et kid i dets moders mælk” Dette tolkes således, at ingen jøder ikke må koge kød og mælk sammen, heller ikke for at servere det for andre. Kød og mælkeprodukter må heller ikke spises ved samme måltid eller komme i kontakt med hinanden under madlavningen. Så skal du have jøder på besøg, skal du ikke serverer koteletter i fad; men du må godt lave flødekartofler.

Jøderne går ekstremt meget op i dette forbud og de jødiske rabbinere foreskrevet, at adskillelsen af kød og mælk skal være så fuldstændig som muligt. Dette betyder, at der skal anvendes separate køkkenredskaber til kød og mælk, ligesom de skal vaskes og opbevares adskilt.

Den tilladte mad kaldes i jødedommen for kosher.

— —

Kristne / kristendom
Der står i bibelen (Det gamle Testamente), at kristne ikke må spise skaldyr; men mange kristne mener dog, at Jesus har omskrevet dette med sine ord i Markusevangeliet kapitel 7:18-19

Jesus taler: “Fatter I ikke, at alt det, som kommer ind i et menneske udefra, ikke kan gøre det urent? For det kommer ikke ind i hjertet, men ned i maven, og det kommer ud igen.« Dermed erklærede han al slags mad for ren.”

Dette citat af Jesus bruges af mange kristne som tegn på, at kristne godt må spise rejecocktail, svinekød m.m.

Katolikker skal holde sig fra at spise kød om fredagen. Dog har den katolske kirke besluttet, at bæver er en fisk, som de derfor må spise om fredagen sammen med virkelige fisk.

Spiseregler for mormoner – modsiger Jesus
Mormonerne går imod Jesus ord og har “Visdomsordet” (“Lære og Pagter” afsnit 89) der ifølge mormonerne er kommet til Joseph Smith fra gud. I visdomsordet står der, at mormonerne ikke må ryge, drikke stærke drikke (de mener alkohol) eller drikke varme drikke.

En senere åbenbaring har kundgjort, at mormoner godt må drikke varme drikke som kakao og urtete; men kaffe og te lavet på teblade må de ikke drikke.

Mormoner har tidligere haft formod imod, at drikke koffein (hvilket førte til formod imod cola samt Mountain Dew); men det er blevet tilladt igen.

— —

Islam / muslimer forbud
Som muslim er der mange spiseregler for, hvad der må spises; men alle muslimer må spise mad som jøderne kalder “kosher” og kan derfor lettere deres indkøb ved, at handle i jødiske butikker, der sælger kosher. Der findes sådan en butik i Danmark.

Det er tilladt for muslimer, at spise kamel, hvilket jøderne altså ikke må.

Halal-slagtning. Kravet er, at dyret slagtes ved, at det får halsen skåret over, så det drænes for blod. På de danske slagterier bedøves dyret, inden dette sker. Slagteren skal samtidigt sige Allahs navn, og nogle islamiske jurister kræver også, at han vender sig mod Mekka. Det anses for forkasteligt at adskille hovedet fra kroppen, når halsen skæres over. Men det er tilladt at lægge snittet bag ved dyrets nakke, så længe dyret stadig lever, når blodet løber fra det.

Læs Koran sura 5:3.

— —

Hinduer må ikke spise oksekød.

— —

Mange tror, at buddhister er modstandere af, at dræbe dyr og forventer, at buddhister er vegetarer; men det er de færreste buddhister som er veganer eller sågar vegetarer.

Det er korrekt, at buddhister helst ikke må dræbe dyr (der findes undtagelser af nød); men der er andre måder, at få kød på end ved, at dræbe dyr selv. Fx er det i Tibet almindeligt, at beboerne spiser dyr der er blevet dræbt af vilde dyr, når kød er ladet tilbage. Derudover er det helt i orden for buddhister, at spise kød fra dyr dræbt af andre. Selv munke spiser ofte kød.

Dog er det meget udbredt blandt buddhistiske munke, præster og nonner, disse skal ofte også faste fra klokken 12 middag.

— –


Theme by Ali Han | Copyright 2014 Religionsundervisning – undervisning i religion | Powered by WordPress