Her kan du lære om religion

Tallet 40 i religion

Tallet 40 går igen så mange gange i Abraham-religionerne, at man i religionsvidenskab blot anser tallet 40, når det optræder i Abraham-religionerne, som udfryk for “mange”. Fx ved Noahs oversvømmelse, det regnede i mange dage.

Du har nok hørt historien om Ali Baba og de fyrretyve Røvere, men 40 som magisk tal findes også mange gange i religion.

Eksempler på 40 i Abraham-religionerne

Israelitterne gjorde ondt i Guds øje, hvilket blev straffet med 40 år i flisternes hånd. (Dommerbogen kapitel 13,1).

Jødedom (glæder også for kristendom)
Noahs oversvømmelse. Regn i 40 dage og 40 nætter (1 Mosebog 7,4 samt 1 Mos 7,24. Bemærk 1 Mos 7,24 siger 150 dage).
Moses var 40 dage (fyrre dage og fyrre nætter) på Sinajs bjerg for, at få de 10 bud af guden Jahve. (Anden Mosebog 34,28)
Moses var 40 år om at lede jøderne gennem ørkenen (Sahara). Til sammenligning brugte tre mænd i 2006 111 dage på, at løbe på tværs af Sahara 6920 km.)
En kvinde er uren i 40 dage efter fødsel, hvis hun føder en dreng (Tredje Mosebog 12).
Tempelhallen var 40 alen lang (Ezekiels bog 41,2).

Kristendom
Jesus faster “i fyrre dage og fyrre nætter” i ørkenen. (Matthæusevangeliet 4,1).
Kyndelmisse ligger 40 dage efter jul.
Fyrre dage er perioden fra fastelavn til påske.
Derfor falder Kristi himmelfartsdag 40 dage efter påske.
Efter Jesus blev korsfæstet genopstod han, og viste sig for apostlene i 40 dage. (Apostlenes Gerninger 1,3.)
Derfor falder Kr. Himmelfartsdag 40 dage efter påske.

Islam
Muhammeds første kone Khadija var 40 år, da Muhammed blev gift med hende.
Muhammed var 40 år, da han modtog den første åbenbaring.


Theme by Ali Han | Copyright 2016 Religionsundervisning – undervisning i religion | Powered by WordPress